לוגו-מועצת-בנימין

אדריכלים

רובינשטיין
עופר אדריכלים

נופר אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

גולן גולדשמיט
אור אדריכלים בע"מ

ועדת התקשרויות – אדריכלים

לחץ כאן

גולדשמיט ארדיטי בן נעים אדריכלים

גבריאלה נוסבאום

קנפו כלימור אדריכלים

גנות אדריכלים

שירי פרץ אדריכלים

צ.מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע"מ

פלטין אדריכלות

שחר אדריכלים

באה אדריכלים ובוני ערים

אביטל ויזנפלד אדריכלית

כרמלי ונתן פלדמן אדריכלים

עוזר שטול

בתיה רוט אדריכלית