לעבודות בינוי ופיתוח: 2 כיתות גן מגרש 2007 בישוב עלי

מספר מכרז:

25/22

תאריך תחילת הגשות:

15/06/22

תאריך אחרון להגשה:

30/06/22

המכרז הוארך עד לתאריך:

10/07/22