לוגו-מועצת-בנימין

דרושים

מכרז כוח אדם 721/24- כלכלן/ית

מספר מכרז:

721/24

תאריך תחילת הגשות:

11/04/24

תאריך אחרון להגשה:

25/04/24

שם המכרז

תאריך פתיחת המכרז

תאריך סגירת המכרז