לוגו-מועצת-בנימין

דרושים

מכרז כוח אדם 725/24- מנהל/ת חשבונות וחשב/ת שכר

מספר מכרז:

725/24

תאריך תחילת הגשות:

13/05/24

תאריך אחרון להגשה:

04/06/24

שם המכרז

תאריך פתיחת המכרז

תאריך סגירת המכרז