לביצוע עבודות סביבה בטוחה מצפה יריחו

מספר מכרז: 31/22

תאריך תחילת הגשות: 30/05/22

תאריך אחרון להגשה: 26/06/22