מכרז מסגרת פומבי מס' 06/23 למתן שירותי קידום פרויקטים ומיזמים כלכליים

מספר מכרז:

06/23

תאריך תחילת הגשות:

04/05/23

תאריך אחרון להגשה:

15/06/23