מכרז פומבי מס' 701/23 בנושא כוח אדם- תפקיד עוזר מנכ"ל

מספר מכרז:

701/23

תאריך תחילת הגשות:

04/01/23

תאריך אחרון להגשה:

22/01/23