מכרז פומבי מס' 704/23 כוח אדם- מנהל/ת אגף תכנון

מספר מכרז:

704/23

תאריך תחילת הגשות:

04/01/23

תאריך אחרון להגשה:

22/01/23