מכרז פומבי מס' 708/23 כוח אדם- מזכיר/ה

מספר מכרז:

708/23

תאריך תחילת הגשות:

04/01/23

תאריך אחרון להגשה:

22/01/23