מכרז פומבי מס' 709/23 כוח אדם- סגן מנהל/ת אגף תכנון/ ביצוע

מספר מכרז:

709/23

תאריך תחילת הגשות:

04/01/23

תאריך אחרון להגשה:

22/01/23