מכרז 04/23 למתן שירותי ניהול תכנון פרוייקטים

מספר מכרז:

04/23

תאריך תחילת הגשות:

16/03/23

תאריך אחרון להגשה:

30/03/23