לוגו-מועצת-בנימין

מנהלי פרוייקטים

אלון הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים בע"מ

נ.ת.פ מהנדסים בע״מ

L.B.S הנדסה

ועדת התקשרויות- מנהלי פרוייקטים

נ.מ.ש פרץ הנדסה בע"מ

נריה זיסברג

בנאבו משה - ייעוץ הנדסי, ניהול ופיקוח פרוייקטים

מעוז הנדסה אזרחית

דנגידו בע"מ

הנדסה E.C.M

איויטק בע"מ

צ.א.נ הנדסה

ניסים שוקר מהנדסים יועצים בע"מ

אי.שטרן ניהול פרוייקטים הנדסיים

מ.ג ריטם הנדסה בע"מ

תמך י.ג הנדסה אזרחית בע"מ

ענף - עיצוב ניהול פיתוח בע"מ

סביבות פרויקטים בע"מ

מנור קרני הנדסה בע"מ

הס הנדסה – עדולם בע"מ

אלמלם הנדסה וניהול בע"מ

ש.ל נחשון הנדסה בע"מ

ערן אטדגי ייעוץ ופרויקטים בע"מ

פלד קליין ייזום וניהול פרויקטים בע"מ

אסף בירגר ניהול פרויקטים בע"מ

שומרון שירותי הנדסה בע"מ

נתיב הנדסה וניהול בע"מ

קאהן הנדסה בע"מ

אפקט.ביז בע"מ

פורט מהנדסים בע"מ

עמק איילון ניהול תשתיות ופרויקטים בע"מ

י.אמינוב פרוייקטים בע"מ

אבן נייר

ארגמן ניהול ופיקוח

נתנאל שפע

איתן שליטה בנדל"ן בע"מ

חברת אחים מרגולין למא

בילט אין הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ