פניה לקבלת מידע (RFI) בנושא הקמה והפעלה של מרכז מסחרי באזור תעשייה שער בנימין בתחום המועצה האזורית מטה בנימין

תאריך תחילת הגשות:

11/03/24

תאריך אחרון לשאלות הבהרה:

24/03/24

תאריך אחרון להגשה:

31/03/24