לוגו-מועצת-בנימין

פרוייקטים

מבני ציבור

מועדון שילה

הסתיים

מבנה רב תכליתי שבות רחל

הסתיים

מבנה רב תכליתי עפרה

הסתיים

מבני חינוך

בית ספר שילה בנות

הסתיים

תיכון כפר אדומים

הסתיים

בי"ס אור פנחס אדם

הסתיים

מבני ספורט

מגרש שחבק טלמון

הסתיים

מגרש שחבק שילה

הסתיים

אולם ספורט מצפה יריחו

הסתיים

תשתיות ותחבורה

תחנת סניקה- כפר אדומים

בתכנון

השלמת תשתיות עלי

הסתיים

פיתוח מגרשים עמיחי

הסתיים

פרויקטים סולאריים

הסתיים
הסתיים
הסתיים

פיתוח סביבתי

שיפור חזות היישוב נווה צוף

הסתיים

שיפור חזות היישוב עטרת

הסתיים

קק"ל גני מודיעין

הסתיים

פיתוח תשתיות למגורים

פיתוח תשתיות גני מודיעין

בביצוע

הרחבת שכונה ביישוב נחליאל

בביצוע

מרכז רפואי

מרכז רפואי שער בנימין

בביצוע