לעבודות פיתוח: שביל אופניים והסדרת רח' התאנה ביישוב עפרה

מספר מכרז: 33/22

תאריך תחילת הגשות: 30/05/22

תאריך אחרון להגשה: 19/06/22