לוגו-מועצת-בנימין

מכרזים

פניה לקבלת מידע (RFI) בנושא הפעלה של מטווח אימונים בנשק ביישוב פסגות בתחום המועצה האזורית מטה בנימין

תאריך תחילת הגשות:

28/03/24

תאריך אחרון לשאלות הבהרה:

18/04/24

תאריך אחרון להגשה:

02/05/24

קול קורא הצטרפות למאגר יועצים של חברה כלכלית בנימין בע"מ

מספר מכרז:                 01/20

תאריך תחילת הגשות: 30/06/20

תאריך אחרון להגשה: