מכרז פומבי מקוון 22/23- ניהול פיקוח מטש עמיחי

מספר מכרז:

22/23

תאריך תחילת הגשות:

23/10/23

תאריך אחרון להגשה:

14/11/23