לוגו-מועצת-בנימין

ארכיון דרושים

מכרז 42/22 כוח אדם- מנהל פרוייקטים

מספר מכרז:

42/22

תאריך תחילת הגשות:

08/12/22

תאריך אחרון להגשה:

20/12/22

מכרז פומבי מס' 701/23 בנושא כוח אדם- תפקיד עוזר מנכ"ל

מספר מכרז:

701/23

תאריך תחילת הגשות:

04/01/23

תאריך אחרון להגשה:

22/01/23

מכרז פומבי מס' 708/23 כוח אדם- מזכיר/ה

מספר מכרז:

708/23

תאריך תחילת הגשות:

04/01/23

תאריך אחרון להגשה:

22/01/23

מכרז פומבי מס' 707/23 כוח אדם- מנהל/ת אגף פיתוח כלכלי

מספר מכרז:

707/23

תאריך תחילת הגשות:

04/01/23

תאריך אחרון להגשה:

22/01/23

מכרז פומבי מס' 703/23 כוח אדם- מנהל/ת אגף יעוץ משפטי (חוזים והתקשרויות)

מספר מכרז:

703/23

תאריך תחילת הגשות:

04/01/23

תאריך אחרון להגשה:

22/01/23

מכרז פומבי מס' 704/23 כוח אדם- מנהל/ת אגף תכנון

מספר מכרז:

704/23

תאריך תחילת הגשות:

04/01/23

תאריך אחרון להגשה:

22/01/23

מכרז פומבי מס' 702/23 כוח אדם- מנהל/ת מחלקת מחשוב ומערכות מידע

מספר מכרז:

702/23

תאריך תחילת הגשות:

04/01/23

תאריך אחרון להגשה:

22/01/23

מכרז פומבי מס' 705/23 כוח אדם- מנהל/ת פרויקטים

מספר מכרז:

705/23

תאריך תחילת הגשות:

04/01/23

תאריך אחרון להגשה:

22/01/23

מכרז פומבי מס' 706/23 כוח אדם- כלכלן/ית

מספר מכרז:

706/23

תאריך תחילת הגשות:

04/01/23

תאריך אחרון להגשה:

22/01/23

תאריך פתיחת המכרז: 16/02/2023

תאריך סגירת המכרז:
02/03/2023

תאריך פתיחת המכרז: 16/02/2023

תאריך סגירת המכרז:
02/03/2023

תאריך פתיחת המכרז: 16/02/2023

תאריך סגירת המכרז:
02/03/2023

תאריך פתיחת המכרז: 16/02/2023

תאריך סגירת המכרז:
02/03/2023

תאריך פתיחת המכרז: 17.02.22

תאריך סגירת המכרז:
03.03.22

מכרז כוח אדם 714/23- מנהל/ת אגף פיתוח כלכלי

מספר מכרז:

714/23

תאריך תחילת הגשות:

16/03/23

תאריך אחרון להגשה:

30/03/23

מכרז כוח אדם 715/23- עוזר/ת מנכ"ל

מספר מכרז:

715/23

תאריך תחילת הגשות:

03/04/23

תאריך אחרון להגשה:

18/04/23

מכרז כוח אדם 716/23- מנהל/ת פרוייקטים

מספר מכרז:

716/23

תאריך תחילת הגשות:

27/04/23

תאריך אחרון להגשה:

25/05/23

מכרז כוח אדם 717/23- עוזר/ת מנכ"ל

מספר מכרז:

717/23

תאריך תחילת הגשות:

27/04/23

תאריך אחרון להגשה:

25/06/23

מכרז כוח אדם 718/23- כלכלן

מספר מכרז:

718/23

תאריך תחילת הגשות:

20/06/23

תאריך אחרון להגשה:

04/07/23

מכרז כוח אדם הארכה 718/23- כלכלן

מספר מכרז:

718/23

תאריך תחילת הגשות:

04/07/23

תאריך אחרון להגשה:

11/07/23

מכרז כוח אדם הארכה 719/23- מזכיר/ה

מספר מכרז:

719/23

תאריך תחילת הגשות:

06/07/23

תאריך אחרון להגשה:

23/07/23

מכרז כוח אדם הארכה 720/23- חשב/ת שכר ומנהל/ת חשבונות

מספר מכרז:

720/23

תאריך תחילת הגשות:

29/08/23

תאריך אחרון להגשה:

13/09/23

מכרז כוח אדם 721/24- כלכלן/ית

מספר מכרז:

721/24

תאריך תחילת הגשות:

11/04/24

תאריך אחרון להגשה:

25/04/24

מכרז כוח אדם 724/24- רכז רכש

מספר מכרז:

724/24

תאריך תחילת הגשות:

18/04/24

תאריך אחרון להגשה:

13/05/24

מכרז כוח אדם 722/24- מנהל/ת פרויקט תכנון

מספר מכרז:

722/24

תאריך תחילת הגשות:

18/04/24

תאריך אחרון להגשה:

13/05/24

מכרז כוח אדם 723/24- מנהל/ת פרויקט ביצוע

מספר מכרז:

723/24

תאריך תחילת הגשות:

18/04/24

תאריך אחרון להגשה:

13/05/24

מכרז כוח אדם 725/24- מנהל/ת חשבונות וחשב/ת שכר

מספר מכרז:

725/24

תאריך תחילת הגשות:

13/05/24

תאריך אחרון להגשה:

04/06/24